T.O.′s fiets(verbeter)plekken
laatste wijziging: 3 maart 2022 in Universiteitsweg


Start
⇒De_Bilt
⇒IJsselstein
⇒Maarssen
⇒Soesterberg
⇒Utrecht_Centrum

Utrecht_De_Uithof⇒
Bolognalaan.htm [?]
Heidelberglaan.htm [!]
Leuvenlaan1.htm [!]
Leuvenlaan2.htm [#]
Leuvenlaan3.htm [!]
Leuvenlaan4.htm [?]
Leuvenlaan5.htm [?]
Leuvenlaan6.htm [i]
Universiteitsweg.htm [?]
Universiteitsweg2.htm [!]
Universiteitsweg3.htm [?]
Universiteitsweg4.htm [?]

⇒Utrecht_Leidsche_Rijn
⇒Utrecht_NoordOost
⇒Utrecht_NoordWest
⇒Utrecht_Overvecht
⇒Utrecht_Rijnsweerd
⇒Utrecht_West
⇒_In_het_donker

openstaand

IMG_0625.jpgbolognalaan_map.jpg
Bolognalaan, 11 februari 2009

29 maart 2009
Op de hoek van de Bolognalaan en de Cambridgelaan moet het rechtdoorgaand fietsverkeer voorang verlenen aan alle autoverkeer dat komt van rechts, links en van achteren. Auto's die vanuit dezelfde richting komen, zoals de auto op bovenstaande foto, hebben in deze bocht voorrang en kunnen door de ruime boogstraal daar ook met hoge snelheid doorheen vliegen. Dit levert voor fietsers een onmogelijke situatie op waarbij de verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid volledig wordt gelegd bij de fietser, terwijl de automobilist geen enkele beperking wordt opgelegd.
Mogelijke oplossingen: voorrang geven aan fietsers, of verhoogd kruisingsvlak zonder voorrangsregeling.
Ruimschoots een jaar (of twee jaar alweer??) heb ik dit al aangemeld bij de gemeente. Nog steeds geen antwoord.

5 juni 2009
Nieuwe ontwikkelingen. Ik werd gebeld door een ambtenaar van de afdeling verkeer van de Gemeente Utrecht. (Ook de oversteek Universiteitsweg kwam uitgebreid aan de orde.)
Het blijkt dat een deel van de wegen in bezit (en dus beheer) van de Universiteit Utrecht is. Derhalve moet een oplossing (=geld) samen met de universiteit gevonden worden. Een plan is er al: maak er een rotonde van! De fietsers zitten dan per definitie in de voorrang omdat het binnen de bebouwde kom is. Wordt vervolgd.