T.O.′s fiets(verbeter)plekken
laatste wijziging: 3 maart 2022 in Hudsondreef


Start
⇒De_Bilt
⇒IJsselstein
⇒Maarssen
⇒Soesterberg
⇒Utrecht_Centrum
⇒Utrecht_De_Uithof
⇒Utrecht_Leidsche_Rijn
⇒Utrecht_NoordOost
⇒Utrecht_NoordWest

Utrecht_Overvecht⇒
Bastionweg.htm [?]
Hudsondreef.htm [?]

⇒Utrecht_Rijnsweerd
⇒Utrecht_West
⇒_In_het_donker

openstaand

13 oktober 2012

Hudsondreef_20121013_133502a.jpgHudsondreef_01284a.jpg
Doorsteek van Hudsondreef naar fietspad. Het rechterhek valt in het donker geheel weg tegen de achtergrond.

Geachte medewerkers van het wijkbureau.

Afgelopen zaterdag, 13 oktober 2012, nam ik vanaf de Missippidreef de bocht linksaf de Hudsondreef op om het fietspad richting Manitobadreef te nemen. Ik dacht het eerst niet goed gezien te hebben, maar het bleek toch echt waar te zijn. In plaats van een paaltje stonden er nu ineens zigzag-hekken. Onneembaar voor een tandem, een fiets met kinderkar, een bakfiets en dus ook voor mijn velomobiel. En met elke ander fiets zou ik ook deze hekjes vermeden hebben omdat het enorme snelheidsremmers zijn. De sporen in het gras laten zien dat de meeste fietsers daarom al de route naast het hek hebben gevonden. Die sporen waren er voorheen niet.
Mijn verbijstering was des te groter toen ik mij realiseerde waarom ik ze pas op het laatste moment zag: ze waren zwart! U mag van geluk spreken dat mijn eerste ervaring met deze gewijzigde situatie overdag plaatsvond. Anders had het beslist anders afgelopen.

Streetview_200904_Hudsondreef.jpg
Doorsteek in streetview tot zomer 2012.

Nu vraag ik mij af wat de rationale achter een afsluiting van deze doorsteek kan zijn geweest. Als het was geweest om auto′s tegen te houden had dat beter aan de zijde van de Manitobadreef kunnen gebeuren. En als het bij de doorsteek had moeten plaatsvinden dan hebben we daar in Nederland sinds jaar en dag een uitstekend middel voor: een paaltje. Gelukkig toont Streetview aan dat deze oplossing ook was gekozen.
Mij zijn er overigens nooit sporen opgevallen die duiden op een ernstig probleem met auto′s bij deze doorsteek.
Blijft de vraag wat u nu heeft bereikt met deze maatregel. U laat de fietsers de keuze om om te rijden over de route Hudsondreef - Manitodreef met twee linksafbewegingen in plaats van één. Of je slaat reeds eerder af en begeeft je in de chaos van auto′s richting Vechtsebanen. En in omgekeerde richting is het gebruik van dit fietspad zelfs ronduit gevaarlijk tijdens openingstijden van de baan.

Manitobadreef_01285a.jpgMissippidreef_01289a.jpg
Aansluiting van fietspad op Manitobadreef en vanaf toegangsweg tot Vechtsebanen.

Zig-zaghekken kennen in Nederland alleen een toepassing om brommers te weren van fietspaden. Dat doel kan hier nooit de reden zijn geweest zonder ook de andere toegangen tot het fietspad af te sluiten.
Samenvattend: ik vraag u in volkomen verbijstering een uitleg waarom een verkeerde oplossing is gevonden voor een probleem wat niet bestaat dat de veiligste fietsroute over het industrieterrein blokkeert?

15 oktober 2012

Geachte mevrouw (...),

U schreef naar aanleiding van de afsluiting van de fietsdoorsteek:

Bij de wijkopzichter heb ik navraag gedaan over het hoe en waarom van deze hekken. Hij vertelde mij dat de hekken in het kader van Utrecht Veilig zijn geplaatst. De doorsteek was een sluiproute voor duistere figuren die daar zaken deden die het daglicht niet verdragen. Vandaar dat de sluiproute is afgesloten.

Ook voor duistere figuren geldt dat er sprake is van een vorm van mobiliteit. Als die vorm van mobiliteit auto's betreft is de afscherming met een zigzag-hek een onluiste toepassing. Daarvoor hebben we paaltjes. Als het gaat om scooters is het hek evenmin effectief; net als fietsers rijden ze gewoon naast het hek door het gras zoals de sporen laten zien. Dus ook voor deze categorie van weggebruikers is het niet effectief. Met deze maatregel wordt het kind met het badwater weggespoeld. Wellicht zijn er minder duistere figuren, hoewel deze maatregel daar beslist geen bijdrage aan levert, maar gaat dat 24 uur per dag ten koste van bonafide fietsers die tussen de grote auto-infrastructuur door een veilige route staduitwaarts proberen te vinden. Zolang er nauwelijks verkeersluwe alternatieven zijn beschouw ik deze route als mijn snelweg naar Amsterdam, even belangrijk als de A2.

Uw toelichting roept meer vragen op dan antwoorden. Utrecht Veiliger. Voor wie? Op basis van niet-werkende maatregelen? Het is mij uit uw antwoord wel duidelijk dat deze maatregel niet is bedacht in samenwerking met de afdeling verkeer. Dan had de vormgeving er beslist anders uitgezien. Het plaatsen van een zwart hek midden op een fietsroute is bijzonder onverantwoord. Kunt u mij daarom uitleggen waarom juist déze oplossing is gekozen? En waarom is er gekozen voor een dubbele zigzag met drie hekken?


22 november 2012

Inmiddels is dit punt opgenomen in de lijst voor de rubriek ′malle fratsen′ van de Vogelvrije Fietser. Ook heb ik een raadslid al geattendeerd op dit punt. Hij moest diep zuchten.
Vandaag gebeld met het wijkbureau. Dat blijkt alleen op te treden als doorgeefluik voor de mij onbekende wijkopzichter, maar wel van mening dat het zo moet blijven. Er werd nu zelfs gedacht aan reflectoren. Het wijkbureau kon mij echter niet uitleggen hoe dit hek kon bijdragen aan het weghouden van ′duistere figuren′ en dus de bestaansredenen van dit hek.
Ik had nooit bedacht dat ik nog ooit pleidooien zou houden voor een paaltje.

23 november 2012

De wijkbeheerder schrijft:

Naar aanleiding van Uw mailbericht hierbij een reactie van mij. Ik ben wijkopzichter en heb de opdracht gekregen van het wijkbureau afdeling veiligheid om een zodanige hindernis te maken dat bij duistere praktijken in de avonduren jeugd op brommers niet snel kunnen verdwijnen in het park. We hebben 3 remhekken geplaatst die inmiddels voorzien zijn van reflecterende strippen, die op waren tijdens de plaatsing, maar een dag later er op zaten. Vandaag nog even langs geweest en de hindernis wordt uitgebreid met nog 2 Jumboblokken, dat zijn die betonblokken waarvan er al 1 geplaatst is. Dat zal tot gevolg hebben dat men een zig-zag beweging moet maken. Tussen de overige obstakels is ontsnappen ook wel mogelijk, maar bij grote haast om weg te komen is er wel kans dat dat mis gaat. Deze maatregel is verzocht naar aanleiding van een schouw in dit bedrijventerrein. Wijkonderhoud en Services is de uitvoerende partij en probeert de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
Met vriendelijke groeten


Mijn antwoord:

U schreef:
> Naar aanleiding van Uw mailbericht hierbij een reactie van mij. Ik ben
> wijkopzichter en heb de opdracht gekregen van het wijkbureau afdeling
> veiligheid om een zodanige hindernis te maken dat bij duistere
> praktijken in de avonduren jeugd op brommers niet snel kunnen
> verdwijnen in het park. We hebben 3 remhekken geplaatst die inmiddels
> voorzien zijn van reflecterende strippen, die op waren tijdens de
[knip]

Door het afsluiten van deze verbinding voor elke fietser, want niemand gaat de moeite nemen om zo'n slingerhek nog te nemen, heeft u 24 uur per dag een probleem veroorzaakt voor bonafide weggebruikers waarbij verder de verkeerskundige consequenties blijkbaar geen enkele rol hebben gespeeld. Anders was er nooit een zwart hek geplaatst. En was er nagedacht over de verkeersveiligheid van het fietspad ter hoogte van de Vechtsebanen. Het doorsteekje bij de Hudsondreef was juist een goede mogelijkheid dit gevaarlijke punt te vermijden. Het doorsteekje maakt onderdeel uit van een uitgekiende route om met velomobielen snel vanuit Utrecht in Amsterdam te kunnen komen en is daarmee veel meer dan 'zomaar een fietsdoorsteekje'. U gaat toch ook geen zwart hek op A2 plaatsen? Kortom, er is hier heel eenzijdig vanuit één deelbelang geredeneerd, waarbij ik me zelfs afvraag in hoeverre het afsluiten van uitsluitend dat ene doorsteekje kan bijdragen aan uw doel.

hoogachtend